Wybory samorządowe

Szanowni Państwo!

20 sierpnia 2018 r. zarejestrowaliśmy Komitet Wyborczy Stowarzyszenie „Porozumienie Samorządowe” w Pile!

Od wielu lat z powodzeniem działamy jako szeroka platforma współpracy różnych środowisk na rzecz społeczności lokalnej powiatu pilskiego i chcemy zmieniać życie mieszkańców Piły i powiatu pilskiego na lepsze.

Informacje Komitetu Wyborczego:

20 sierpnia 2018 r.
Rejestracja Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia „Porozumienie Samorządowe” w Pile.

2 października 2018 r.
Kandydaci KW Stowarzyszenia „Porozumienie Samorządowe”
do Rady Powiatu w Pile i Rady Miasta Piły

Rejestr:

Rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz Komitetu Wyborczego kwot o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę (stan na 17 października 2018 r.).

Dane i kontakt:

Komitet Wyborczy Stowarzyszenie „Porozumienie Samorządowe” w Pile
64-920 Piła
ul. Krzywa 10
www.sps.pila.pl/wybory