Deklaracja programowa

Wiele osób, słusznie, nie ufa już sloganowym obietnicom polityków. My zrezygnowaliśmy z obszernego programu na rzecz deklaracji, która zawiera realne do zrealizowania zadania. Jako Stowarzyszenie „Porozumienie Samorządowe” w Pile chcemy:

1. Tworzyć nowe miejsca pracy i utrzymywać istniejące poprzez przyjazną przedsiębiorcom politykę proinwestycyjną oraz współpracę z Piłą i pozostałymi gminami w tym zakresie.

2. Przygotować wspólnie z gminami infrastrukturę zachęcającą przedsiębiorców do rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnego, dzięki której będzie możliwe pełne wykorzystanie potencjału gospodarczego powiatu pilskiego w zakresie rolnictwa, leśnictwa, sadownictwa i ogrodnictwa.

3. Modernizować w dalszym ciągu sieć dróg powiatowych, w tym, rozpocząć budowę tzw. obwodnicy północnej Łobżenica – Wysoka – Piła oraz wspólnie z gminami budować i modernizować drogi, chodniki oraz ścieżki rowerowe.

4. Doprowadzić do uporządkowania mienia powiatu pod kątem modernizacji obiektów w oparciu o środki unijne i inne środki zewnętrzne.

5. Wprowadzić program naprawczy szpitali w Pile i w Wyrzysku, tak, aby lepiej niż dotąd służyły społeczności lokalnej.

6. Ukierunkować politykę społeczną w większym stopniu na wsparcie i pomoc dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.

7. Przygotować i wdrożyć program rozwoju kształcenia zawodowego odpowiadający na potrzeby lokalnej gospodarki, tak, aby każdy młody człowiek mógł zdobyć atrakcyjny zawód i uzyskać zatrudnienie.

8. Promować powiat w celu pozyskiwania inwestorów oraz wspierać rozwój turystyki, kultury i sportu, a w szczególności koszykówki, siatkówki, żużla, judo, boksu, lekkoatletyki i piłki nożnej na terenie całego powiatu.

9. Podjąć współpracę z sąsiednimi powiatami po to, by zwiększyć ilość środków przeznaczonych na rozwój subregionu północnej Wielkopolski będących w dyspozycji Województwa Wielkopolskiego.

10. Stworzyć nową jakość pracy w jednostkach podległych powiatowi opartą na zasadzie profesjonalizmu i życzliwości w celu ograniczenia do minimum uciążliwych procedur biurokratycznych.

Zobacz też

Wybory samorządowe 2014

Nasi kandydaci

Dodaj komentarz