Inne nasze akcje

Nie ograniczamy się tylko do działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej, ale podejmujemy się inicjatyw poza standardowymi zadaniami stowarzyszenia.

Dodaj komentarz